Regulamin

1. Wyjazdy okazjonalne na trasie Polska-Holandia odbywają się o ustalonych indywidualnie godzinach.

2.   Dokładna godzina wyjazdu potwierdzana jest dzień przed wyjazdem lub w dniu wyjazdu, jeżeli wyjazd odbywa się wieczorem.

3.   Cena za bilet jest kwotą brutto w jedną stronę od jednej osoby.

4.  Pasażerowie zobowiązani są zgłosić się 15 minut przed planowanym odjazdem z wcześniej ustalonego miejsca.

5.  Pasażer, niezwłocznie po zajęciu miejsca w pojeździe, ma obowiązek zapiąć pasy bezpieczeństwa.

6.  W naszych samochodach zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych, środków odurzających oraz palenie tytoniu.

7. W przypadku przerwania jazdy na skutek awarii pojazdu, kiedy nie ma możliwości kontynuowania jazdy, przewoźnik zobowiązuje się do zapewnienia innego środka transportu w ciągu 12 godzin (w zależności od miejsca awarii).

8.   Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby busy kursowały zgodnie z ustaleniami, ale z przyczyn obiektywnych (awaria pojazdu, postoje na granicy, czynniki atmosferyczne i drogowe) nie może tego zagwarantować.

9.   Przewoźnik ma prawo żądać opuszczenia mikrobusu w przypadku, gdy pasażer: nie przestrzega warunków umowy o przewóz, znajduje się w stanie nietrzeźwym, zachowuje się w sposób uciążliwy dla pozostałych pasażerów, nie posiada wymaganych dokumentów granicznych, dopuścił się wykroczeń celno-dewizowych.

10. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane opóźnieniem.

11. Za bagaż znajdujący się w mikrobusie przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności.

12. Podczas podróży pasażerowie zobowiązani są do przestrzegania zaleceń kierowcy.

13.    Nie ma możliwości przewożenia dzieci na kolanach, tylko w foteliku.

14.   Za zanieczyszczenie pojazdu pobierana będzie opłata w wysokości 25 EURO na rzecz kosztów czyszczenia (np. zabrudzenia pojazdu podczas spożywania posiłków, umyślne zabrudzenia itp. ).

15.  Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna.

16. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za zatrzymanie pasażera przez służby graniczne.

17.   Przewoźnik przyjmuje pisemne reklamacje wysłane na adres siedziby firmy w terminie do 3 dni.

18.  W razie rezygnacji z wyjazdu, w czasie krótszym niż 24h przed planowaną podróżą, pasażerowi nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.

19.  Pasażerowie decydujący się na przejazd z firmą Feniksaw zgadzają się z w/w regulaminem.